Угода користувача сайту PsyMag.info

Ця угода встановлює правила і умови користування сайтом (http://psymag.info) і являє собою договір між користувачем і адміністрацією сайту. Доступ до сайту, використання і / або вчинення будь-яких інших дій на сайті користувачем означає, що користувач приймає і зобов'язується дотримуватися всіх умов цієї угоди.

Користування сайтом

Використання сайту користувачем допускається тільки відповідно до цієї угоди і виключно способами, передбаченими технічними можливостями сайту.

Правовласниками щодо інформації, розміщеної на сайті, є у відповідних випадках адміністрація сайту, користувачі і / або треті особи. Адміністрація сайту є законним правовласником і їй належать всі виключні майнові та інші відповідні права на сайт, в тому числі, але не обмежуючись перерахованим, на програмне забезпечення сайту, графіку, дизайн, базу даних сайту.

Будь-яка інформація, що розміщується на сайті користувачем, відповідно, належить такому користувачеві або відповідній третій особі. Розміщуючи інформацію на сайті, користувач підтверджує, що він володіє всіма необхідними для цього правами і повноваженнями, також користувач погоджується з тим, що така інформація стає доступною для користувачів сайту.

Розміщуючи інформацію на сайті, користувач автоматично безоплатно, безумовно і безвідклично надає адміністрації сайту невиключне право на використання такої інформації на території всього світу без обмеження терміну на розсуд адміністрації сайту в тому числі, але не обмежуючись, на відтворення, копіювання, підбір, систематизацію, перетворення, зміну, редагування, переклад, публікування, розповсюдження, повідомлення в ефір, повідомлення по кабелю, доведення до загального відома такої інформації (частково або повністю) будь-якими законними способами. Також, розміщуючи інформацію на сайті, користувач підтверджує, що володіє відповідними правами і повноваженнями для надання адміністрації сайту зазначеного вище виключного права на використання розміщеної інформації. При такому використанні адміністрація сайту має право використовувати відповідну інформацію як із зазначенням імені автора такої інформації, так і без зазначення імені автора (як ім'я автора при цьому буде вказуватися ім'я (псевдонім) користувача, яке він вказав при реєстрації на сайті або в налаштуваннях профілю або логін користувача). Адміністрація сайту має право передавати права, зазначені в цьому пункті, третім особам.

Користувач не має права (якщо тільки інше прямо не дозволено сервісами сайту) будь-яким чином змінювати, копіювати, стирати, зберігати, викачувати, поширювати, передавати, продавати, «постити» і іншим чином використовувати інформацію, розміщену на сайті (за винятком тієї інформації, яка була законно розміщена на сайті самим користувачем) без попереднього дозволу адміністрації сайту і / або відповідного правовласника, крім випадків, коли адміністрація сайту і / або правовласник явним чином висловили свою згоду на вільне використання інформації будь-якою особою.

Користувачі зобов'язуються використовувати інформацію, що міститься на сайті тільки в особистих некомерційних цілях, за винятком випадків, коли дозвіл на інше використання дано адміністрацією сайту і / або відповідними правовласниками.

Реєстрація та особисті дані

Для того щоб отримати доступ до всіх можливостей сайту, користувачеві необхідно пройти процедуру реєстрації. По завершенню процедури реєстрації будь-які дії користувача на сайті будуть фіксуватися і зберігатися в базі даних. Всі важливі дані про свої дії (наприклад: результати проходження тестів) будуть доступні користувачеві в його особистому кабінеті.

Адміністрація сайту не передає дані третім особам, за винятком випадків, коли користувач висловив явний намір поділитися всіма своїми даними або їх частиною з третіми особами.

Запит на видалення особистих даних

Будь-який зареєстрований користувач сайту в будь-який момент може вимагати видалення його аккаунту і пов'язаних з ним персональних даних що зберігаються в базі даних сайту. Для цього необхідно за допомогою форми зворотнього зв'язку відправити відповідний запит адміністрації сайту із зазначенням поштової адреси, на який зареєстрований аккаунт. Після підтвердження, що користувач дійсно є власником аккаунту, той буде видалений.

Участь у дослідженні

Кожен зареєстрований користувач сайту може взяти участь у дослідженні. Дослідження проводяться третіми особами - організаторами дослідження. Беручи участь в дослідженні, користувач підтверджує свою згоду на передачу організаторам дослідження всіх особистих даних, необхідних організаторам в рамках даного дослідження.

Користувач погоджується надавати правдиву, точну і повну інформацію про себе і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. При будь-яких змінах такої інформації користувач зобов'язується привести свої дані у відповідність з цими змінами в момент першого входу в свій профіль. При цьому користувач погоджується, що адміністрація сайту в загальному порядку не зобов'язана перевіряти достовірність персональної інформації користувача і не здійснює контроль за дієздатністю користувача.

Функціонування Сайту та відповідальність при його використанні

Адміністрація сайту намагається забезпечити належне функціонування сайту в цілодобовому режимі, проте адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності, якщо відбудуться які-небудь порушення в роботі сайту з будь-яких причин.

Адміністрація сайту не гарантує, що інформація, розміщена на сайті, буде доступна в будь-який час, або не буде стертою, або загубленою. Адміністрація сайту не несе відповідальності за збої й затримки в роботі сайту, а також за можливі наслідки таких збоїв і затримок.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за можливий витік інформації з бази даних сайту з будь-яких причин, в тому числі в результаті несанкціонованих дій третіх осіб.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за наявність на сайті вірусів, а також за можливі наслідки зараження комп'ютера користувача вірусами або потрапляння на комп'ютер користувача інших шкідливих програм. Адміністрація сайту надає сайт користувачеві «як є» без будь-яких додаткових гарантій.

Інші положення

Ця угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, регульованих цією угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Користувач і адміністрація сайту будуть намагатися вирішити всі суперечки і розбіжності, що виникли між ними, шляхом переговорів. У разі неможливості вирішити спори і розбіжності шляхом переговорів вони підлягають розгляду у відповідному суді за місцем знаходження адміністрації сайту.

Ця угода може бути змінена адміністрацією сайту в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція угоди вступає в силу з моменту її опублікування на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією угоди.

Дата публікації 11 лютого 2020 року.