Публічна оферта сайту PsyMag.info

Договір публічної оферти на сайті psymag.info є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх Користувачів, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець). При повній угоді з умовами цього Договору, Користувач приймає умови та порядок оформлення Замовлення, оплати Послуг та несе відповідальність за невиконання умов Договору.

Виконавець пропонує укласти цей Договір публічної оферти про надання послуг через Веб-сайт Виконавця (psymag.info) будь-якій особі, яка прийме цю пропозицію (далі – Користувач) з іншого боку, далі – Сторони, а кожен окремо – Сторона.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.

1.1. Акцепт – прийняття Користувачем угоди у вигляді, у якому вона представлена.

1.2. Веб-сайт – сайт Виконавця, інтернет-ресурс, розміщений за URL-адресою: https://psymag.info, включаючи всі субдомени та/або сторінки сайту, на якому міститься Контент, актуальний перелік Послуг та їх вартість.

1.3. PsyMag або Портал – це інформаційний сервіс («маркетплейс послуг» для дослідників у сфері психології, психологів/психотерапевтів та їх клієнтів), пов'язаний з ним сайт та/або інше програмне забезпечення, які разом та/або окремо дають Користувачам можливість отримувати доступ до функцій Порталу. Портал через набір вбудованих функцій забезпечує Користувачам можливість взаємодіяти між собою, у тому числі проводити дослідження, брати участь у дослідженнях, надавати та/або отримувати консультаційні послуги. Набір доступних для Користувача функцій може змінюватися за рішенням правовласника Порталу. Деякі функції Порталу можуть бути доступні лише для окремих категорій Користувачів. Доступ до Порталу здійснюється через Веб-сайт.

1.4. PsyMag.Допомога – інтернет-майданчик, на якому Фахівці можуть розміщувати інформацію про себе, знаходити Клієнтів та проводити Консультації, а Клієнти можуть підібрати Фахівця для отримання Консультації.

1.5. PsyMag.Психометрика – інтернет-майданчик, на якому Дослідники можуть розміщувати та проводити психологічні Дослідження, а Респонденти – брати участь у дослідженнях.

1.6. Користувач – фізична особа, яка досягла 18-річного віку та вступила до договірних відносин з Виконавцем на умовах, зазначених у Договорі. Користувачі Порталу розділені на такі категорії: «Читач», «Спеціаліст», «Клієнт», «Дослідник», «Респондент». Ці категорії Користувачів відрізняються рівнем доступу, набором доступних функцій, різними способами оплати права використання Порталу, а також специфічним характером взаємодії з Адміністрацією Порталу.

1.7. Реєстрація Користувача – це процедура, яка дозволяє визначити особистість як Користувача, після проходження якої Користувач отримує можливість користуватися функціями Порталу. Реєстрація Користувача на Порталі здійснюється шляхом введення адреси електронної пошти та пароля. Також можлива швидка реєстрація через Google-сервіси та Facebook.

1.8. Читач – мається на увазі необмежена кількість осіб, які можуть користуватися контентом, розміщеним на сайті, без попередньої реєстрації.

1.9. Фахівець – практичний психолог, психотерапевт, фахівець у відповідній галузі, який має належним чином оформлені документи, що підтверджують його освіту (психологічну, педагогічну, медичну або із соціальної роботи), досвід роботи та кваліфікацію. Також який надає інформацію та відомості в галузі практичної психології необмеженій кількості осіб, обмінюється досвідом, знаннями, думками з іншими Фахівцями й надає свої послуги на платформі PsyMag. Допомога у порядку, передбаченому цим Договором та угодою з PsyMag. Умови реєстрації Фахівця та можливість доступу на платформу «PsyMag.Допомога» регламентується спеціальною угодою.

1.10. Клієнт – мається на увазі необмежена кількість осіб, які пройшли процес реєстрації/авторизації на сайті https://psymag.info (Портал PsyMag) та зацікавлені у отриманні консультації у галузі практичної психології або вже отримують їх у фахівців за допомогою відеосервісу на платформі PsyMag.

1.11. Анкета клієнта – набір питань, що дозволяє пояснити запит Клієнта та підібрати відповідного Фахівця.

1.12. Заявка – вибір часу сесії у розкладі Фахівця.

1.13. Консультація – одна з послуг, які пропонуються на Порталі PsyMag. Передбачає отримання Клієнтом одноразової онлайн-консультації або багаторазового курсу онлайн-консультацій в галузі практичної психології, в одного зі Спеціалістів, представлених на платформі, які проводяться у формі індивідуальної бесіди та спрямовані на надання допомоги у вирішенні проблем психологічного характеру Клієнта. Усі консультації всіх представлених на платформі Фахівців проводяться в онлайн-форматі через Відеосервіс (Онлайн-Кімната), розміщений на платформі PsyMag (сайт https://psymag.info).

1.14. Запланована сесія – оплачена Клієнтом Консультація, інформація про яку внесена до Кабінету Клієнта та Календар Фахівця, які зареєстровані на Веб-сайті.

1.15. Сесія – віртуальна зустріч в Онлайн-кімнаті за допомогою Відеосервісу Веб-сайту, яка в середньому триває 50 хвилин.

1.16. Завершення запланованої сесії відбувається шляхом натискання Фахівцем на кнопку «Завершити сесію» наприкінці проведеної Консультації.

1.17. Онлайн-Кімната/Відеосервіс – розділ сайту https://psymag.info, через який технічно реалізується комунікація (онлайн аудіо-відеозв'язок) між Клієнтом та Фахівцем за умови, що і Клієнт, і Фахівець мають у своєму розпорядженні справну та належним чином підключену всю необхідну медіатехніку (веб-камера, мікрофон, навушники/колонки), а також доступ до інтернету зі швидкістю, достатньою для підтримки відеозв'язку онлайн.

1.18. Особистий кабінет клієнта – персональна захищена web-сторінка Користувача, доступ до якої можливий після введення особистого логіну та пароля, вказаних під час реєстрації на Порталі. Містить: ім'я або псевдонім Користувача, дані паспортички, способи оплати та історію транзакцій, а також список психологів та інформацію про Заплановану консультацію.

1.19. Каталог спеціалістів – список зареєстрованих на Веб-сайті Фахівців, розміщений на Порталі.

1.20. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.21. Контент – вся інформація на сайті https://psymag.info, включаючи (але не обмежуючись) дані, тексти, програмне забезпечення, музику, звук, зображення, відео, аудіо, графіку, статті, тести, контент користувача, повідомлення та/або будь-яку іншу інформацію.

1.22. Послуга – надання Користувачеві певних можливостей використання Порталу, обумовлена категорією Користувача.

1.23. Замовлення дослідження – належним чином оформлена Користувачем електронна форма заявки на надання Виконавцем певних послуг, що містить обраний тариф, а також інформацію про Користувача (дані, які надають можливість ідентифікувати Користувача, електронну пошту, телефон).

1.24. Куратор – представник Виконавця, який опрацьовує Замовлення.

1.25. Виконавець – компанія, що надає послуги, які представлені на Веб-сайті.

1.26. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Веб-сайті), яка адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

1.27. Дослідження – одна з послуг, які пропонуються на Порталі PsyMag. Являє собою психологічне дослідження, яке містить назву, соціально-демографічний блок, методики (тести) та/або анкети, кількість респондентів, які мають взяти участь у дослідженні.

1.28. Посилання на дослідження – унікальна URL-адреса, яку використовує Користувач для залучення Респондентів до участі в його Дослідженні.

1.29. Дослідник – фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку, яка зацікавлена у проведенні психологічних досліджень у рамках власного професійного навчання чи професійної діяльності.

1.30. Респондент – фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку, яка взяла участь у дослідженні та погодилася з «користувальницькою угодою».

1.31. Тестовий запуск дослідження – момент, коли Дослідник засвідчується, що всю необхідну інформацію, яка стосується Дослідження, розміщено правильно, а також правильні всі статистичні розрахунки.

1.32. Запуск дослідження – момент, коли Дослідник може залучати Респондентів до участі у Дослідженні.

1.33. Завершення дослідження – момент, коли Дослідження досягло бажаної кількості Респондентів, або Дослідник виявив бажання завершити Дослідження, або минув термін Дослідження.

1.34. Результати дослідження – набір вихідних даних та розрахованих статистик.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

2.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної та безумовної згоди Користувача на укладення Договору у повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України.

2.3. Приєднання до цього Договору здійснюється шляхом реєстрації фізичної особи на веб-сайті.

2.4. Користувач підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору у повному обсязі шляхом акцепту.

2.5. Портал PsyMag надає два види послуг: 1) PsyMag. Допомога – надання технічної можливості Клієнту у підборі Фахівця та отриманні Консультації; 2) PsyMag. Психометрика – розміщення та проведення психологічного дослідження.

2.6. Умови, за яких Договір набирає чинності:

        2.6.1. У рамках PsyMag.Допомога договір набирає чинності з моменту оформлення Заявки Клієнтом й до підтвердження Спеціалістом Завершення Сесії.

        2.6.2. У рамках PsyMag.Психометрика договір набирає чинності з оформлення Замовлення дослідження. Дослідник дає згоду на отримання послуг, що надаються Виконавцем та діє до моменту повного розрахунку за цю послугу та отримання результатів дослідження. Зобов'язання Виконавця за Договором вважаються виконаними з моменту запуску дослідження.

2.7. Укладаючи Договір, Користувач підтверджує, що він повністю ознайомлений та погоджується з умовами Договору. У випадку, якщо Користувач є фізичною особою, він дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою виконання умов цього Договору, проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору. Крім цього, укладенням цього Договору, Користувач підтверджує, що йому повідомили (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних».

2.8. Цей договір діє до моменту його розірвання у порядку, зазначеному в умовах цього Договору, та/або згідно з нормами чинного законодавства України.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

3.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Користувачеві Послуги на платній основі відповідно до умови цього договору, а Користувач зобов'язується прийняти та здійснити оплату цих Послуг.

3.2. Користувач зобов'язується сплатити Виконавцю згідно з тарифом вартість Послуги, яка їм купується.

3.3. Вид, обсяг послуг та умови їх надання визначаються в залежності від категорії Користувача:

        3.3.1. Користувач категорії Клієнт при користуванні Порталом отримує можливість здійснювати вибір Фахівця, забронювати час проведення Консультації, вибирати бажану кількість Консультацій з обраним Фахівцем, оплачувати Консультацію Фахівця відповідно до зазначеної вартості.

        3.3.2. Користувач категорії Спеціаліст при користуванні Порталом отримує можливість змінювати інформацію про себе, призначати/змінювати ціну за свою Консультацію, користуватися Відеосервісом для проведення Консультації, консультувати бажану кількість Клієнтів, отримувати оплату за свою Консультацію.

        3.3.3. Користувач категорії Дослідник при користуванні Порталом отримує можливість розміщувати необхідні методики/тести для проведення психологічного дослідження, залучати Респондентів, отримувати для аналізу результати обробки відповідей Респондентів та результати статистичного аналізу, оплачувати послугу згідно з Тарифом.

3.4. Сторони домовилися, що детальний зміст (назви, методики/тести, кількість респондентів, терміни проведення дослідження тощо) Дослідження або інформація, що розміщується про Спеціаліста, узгоджується Сторонами в процесі розміщення на Веб-сайті.

3.5. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує жодних фінансових чи інших наслідків застосування результатів Дослідження, розміщеного на Веб-сайті, а також наслідків та ефектів, які отримуються в результаті Консультації.

3.6. Сторони погоджуються, що Виконавець не несе жодної відповідальності за притягнення Респондентів, якість результатів та достовірність відповідей, підтвердження чи спростування гіпотези Дослідження.

3.7. Жодні претензії щодо результатів Дослідження, Консультування або використання Веб-сайту не можуть бути пред'явлені Виконавцю. Відповідальність за отримані результати, їх опис та висновки, а також за будь-які ефекти, отримані в результаті Консультації та використання Веб-сайту, цілком та повністю лежить на Користувачі.

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ.

4.1. Послуга допомоги у підборі Фахівця та отримання Консультації на майданчику PsyMag.Допомога.

        4.1.1. Послуга допомоги у підборі спеціаліста та отриманні Консультації надається у вигляді можливості Клієнта записатися на Консультацію до Фахівця та оплатити її.

        4.1.2. Акцептом цього Договору визнається оплата Клієнтом повної вартості Консультації за 24 години до моменту проведення Консультації, що означає повне та беззаперечне прийняття Користувачем умов цього Договору та прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.

        4.1.3. З моменту «бронювання» коштів на рахунку Клієнта, справжня оферта вважається акцептованою, а договір укладеним.

        4.1.4. Порядок акцепту:

                4.1.4.1. Клієнт здійснює вибір Фахівця зі списку, запропонованого на Веб-сайті (повного або сформованого за результатами анкетування Клієнта).

                4.1.4.2. Клієнт вибирає зручний для нього час у розкладі Фахівця та оформлює Заявку.

                4.1.4.3. В Особистому кабінеті Клієнта з'являється інформація про Заплановану сесію та кнопка «Оплатити».

                4.1.4.4. Клієнт оплачує Консультацію, внаслідок чого на його платіжній картці «бронюється» необхідна сума.

        4.1.5. Послуга вважається наданою, коли Запланована сесія відбулася та завершена.

4.2. Послуга допомоги у проведенні Дослідження PsyMag.

        4.2.1. Послуга допомоги у проведенні Дослідження надається як розміщення Дослідження на Веб-сайті, а після Завершення дослідження подання Результатів дослідження.

        4.2.2. Акцептом цього Договору визнається оплата Дослідником, повна або часткова, вартості розміщення Дослідження та означає повне та беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору та прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.

        4.2.3. З моменту зарахування коштів на рахунок Виконавця, справжня оферта вважається акцептованою, а договір укладеним.

        4.2.4. Порядок акцепту:

                4.2.4.1. Дослідник обирає тариф на сайті Виконавця та знайомиться з умовами оплати.

                4.2.4.2. Після вибору необхідного тарифу дослідник оформляє замовлення на дослідження.

                4.2.4.3. Після консультації з Куратором виставляється рахунок на Послугу, яку Дослідник зобов'язаний сплатити.

                4.2.4.4. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустима.

        4.2.5. Послуга вважається наданою після Запуску дослідження, коли на Веб-сайті розміщено всі необхідні складові дослідження та було здійснено Тестовий запуск дослідження.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

5.1. Згідно з умовами цього Договору, Виконавець зобов'язується надати Послугу, яка відповідає замовленню Користувача в заявлений термін, а Користувач зобов'язується прийняти послугу та сплатити за неї певну грошову суму.

5.2. Виконавець зобов'язується:

        5.2.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Користувача та не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

        5.2.2. Надавати послуги, передбачені умовами цього Договору.

        5.2.3. Надавати консультації з питань користування Веб-сайтом, оформлення Заявки, Замовлення та проведення Дослідження.

5.3. Виконавець має право:

        5.3.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Користувачем умов цього Договору.

        5.3.2. Виконавець залишає за собою право змінювати цей Договір в односторонньому порядку до моменту його укладання.

        5.3.3. Вносити зміни інформації, розміщеної на Веб-сайті, в односторонньому порядку та на свій розсуд.

5.4. Користувач зобов'язується:

        5.4.1. До моменту оформлення Замовлення ознайомитись із змістом Договору, а також умовами оплати на Веб-сайті.

        5.4.2. Дотримуватись умов цього Договору.

        5.4.3. Оплатити Послугу до її отримання або у момент її отримання.

        5.4.4. Дотримуватись авторських прав третіх осіб, надаючи інформацію для розміщення на Веб-сайті Виконавцем.

5.5. Користувач має право:

        5.5.1. Вимагати від Виконавця надання послуг відповідно до умов цього Договору.

6. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЇ КЛІЄНТОМ.

6.1. Користувач заходить на сайт https://psymag.info.

6.2. Для доступу до Особистого кабінету та можливості отримувати Консультації, Користувач повинен пройти реєстрацію (або авторизацію, якщо користувач вже зареєстрований). Після реєстрації/авторизації Користувач називається Клієнтом.

6.3. Клієнт вибирає спеціаліста у відповідному розділі платформи. Це може бути здійснено наступним чином: 1) пошук Фахівця в загальному списку, розміщеному на сайті; 2) підбір Фахівця на основі заповненої Анкети клієнта.

6.4. Клієнт через сервіс платформи PsyMag вибирає у розкладі Фахівця зручний час Консультації та оформлює Заявку.

6.5. Після призначення дати та часу консультації Клієнт повинен внести обов'язкову передоплату через сервіс PsyMag.

6.6. У призначений день та час Клієнт отримує Консультацію, яка проводиться в Онлайн-Кімнаті за допомогою Відеосервісу Порталу.

6.7. Після закінчення Консультації Спеціаліст підтверджує Завершення Консультації, після чого послуга вважається наданою.

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА ДОСЛІДЖЕННЯ.

7.1. Користувач самостійно оформляє Замовлення на Веб-сайті шляхом вибору тарифу або усно у телефонному режимі за номерами телефону, вказаними на Веб-сайті.

7.2. Після вибору потрібного тарифу користувач натискає «Замовити дослідження». У формі, що з'явилася, заповнює всі поля та натискає кнопку «Відправити».

7.3. Замовлення вважається оформленим та прийнятим до виконання лише у випадку, якщо:

        7.3.1. Користувач завершив дії щодо оформлення замовлення на Веб-сайті, натиснув кнопку «Надіслати», Куратор зв'язався з Користувачем для підтвердження Замовлення та повідомив Користувачеві про те, що Замовлення було прийнято.

        7.3.2. Користувач оформив Замовлення в телефонному режимі та Куратор підтвердив Користувачеві інформацію про те, що Замовлення було прийнято.

        7.3.3. Якщо Куратор не підтвердить Користувачеві про прийняття Замовлення в роботу або Користувач відмовляється від оформлення Замовлення, таке Замовлення вважається не оформленим й не підлягає виконанню.

7.4. Користувач несе повну відповідальність за достовірність даних, які він вказує під час оформлення Замовлення.

8. ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА ДОСЛІДЖЕННЯ.

8.1. Для початку виконання замовлення Виконавцем, Користувач зобов'язаний повністю надати зміст соціально-демографічного блоку та методики (тесту) та/або анкети, що використовуються в Дослідженні.

8.2. Терміни додавання інформації залежать від кількості даних та озвучуються Куратором під час оформлення Замовлення.

8.3. Після додавання на Веб-сайт усієї необхідної інформації для Дослідження Куратор надасть Користувачеві URL Дослідження для проведення Тестового дослідження.

8.4. Переконавшись, що всю інформацію додано правильно, Користувач зобов'язаний повідомити Куратору про початок Дослідження. З цього моменту Замовлення Користувача на Послугу вважається виконаним.

9. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

9.1. Сума Замовлення складається із загальної вартості замовлених Послуг.

9.2. Ціна Послуги, яка вказана на Веб-сайті, може змінюватись Виконавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлені Користувачем Послуги не підлягає зміні.

9.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або після отримання рахунку від системи LiqPay електронною поштою.

9.4. Сплачену сесію можна перенести за 24 години до моменту її початку або скасувати.

        9.4.1. У разі перенесення Сесії за 24 години до моменту її початку, додаткова оплата не потрібна.

        9.4.2. У разі скасування Сесії за 24 години до її початку гроші повертаються Клієнту.

9.5. У разі перенесення або скасування Сесії менше, ніж за 24 години, гроші не повертаються.

9.6. Виконавець має право не повертати кошти, сплачені Дослідником за Дослідження, якщо Дослідник надав усі необхідні дані та отримав URL Дослідження для проведення тестового запуску дослідження.

9.7. У разі дострокового припинення дії Договору з ініціативи Виконавця – Виконавець повертає кошти лише за Замовлення, які не були виконані Виконавцем.

9.8. Якщо Дослідник відмовляється від проведення Дослідження до настання моменту Тестового запуску, Виконавець повертає сплачену суму в повному обсязі.

9.9. Якщо Дослідник відмовляється від проведення Дослідження після Тестового запуску дослідження або після Запуску дослідження, Виконавець не повертає сплачену суму та послуга вважається наданою.

9.10. Виконавець має право надавати знижки на Послуги та встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок та умови нарахування вказуються на Веб-сайті та можуть бути змінені Виконавцем в односторонньому порядку.

9.11. У разі введення податків та зборів, які не включаються до вартості Послуг, та підлягають сплаті Користувачем, суми таких податків та зборів будуть включені окремим рядком до Замовлення та підлягають сплаті Користувачем разом із вартістю замовленої Послуги.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

10.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Послуги Виконавця та всі пов'язані матеріали надаються «як є», без явних гарантій. Виконавець не надає жодних гарантій, у тому числі комерційної придатності, придатності для певних цілей та непорушення прав третіх осіб, а також гарантій, що випливають із ділових відносин або звичаїв ділового обороту. Крім того, Виконавець відмовляється від відповідальності, пов'язаної з доступом Користувача до послуг та пов'язаних матеріалів, а також з їх використанням. Користувач погоджується з тим, що здійснює доступ до послуг та пов'язаних матеріалів та використовує їх на власний ризик.

10.3. Максимально дозволеною законодавством України мірою, Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, посередні або прямі збитки, прямо чи опосередковано втрачену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, які пов'язані: а) з доступом Користувача до Послуг та їх використання або неможливість такого доступу або використання; б) з матеріалами чи поведінкою, у тому числі ганьбою, образливою чи незаконною, будь-якої третьої сторони; в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача чи інформації. За жодних обставин сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати більшої з двох наступних сум: двадцяти доларів США (20 дол. США) або загальної суми, отриманої від Користувача за використання платних послуг протягом останніх шести місяців.

10.4. Користувач погоджується, що відмова від гарантій та обмеження відповідальності, викладені в цих умовах, відображають розумний та справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

10.5. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов'язаний з Послугами, має бути переданий до суду протягом строку позовної давності у розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, інакше така підстава вважається недійсною.

10.6. Користувач погоджується з тим, що у разі недотримання Користувачем п. 5.4.3 цього Договору, що стосується обов'язку вносити оплату своєчасно, Виконавець має право не лише призупинити надання послуг, але й припинити цей Договір на підставі п. 5.3.1 цього Договору.

11. ФОРС-МАЖОР.

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, які не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійними лихами, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, блекаутами, актами органів влади чи управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі – Форс-мажор).

11.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, на яку він настав, звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, за наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

11.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону та надати документи, що підтверджують Форс-мажор.

11.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною, виконання умов цього Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

11.5. У разі дії Форс-мажорних обставин понад 3 місяці кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

​12. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.

Дія цього Договору припиняється:

12.1. По згоді сторін.

12.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливе у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, та будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.

12.3. У разі порушення Користувачем умов, передбачених п.п. 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 цього Договору.

12.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

13. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

13.1. Користувач підтверджує, що добровільно та безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та/або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів та адреси електронної пошти тощо) у базі персональних даних Виконавця «Клієнти», у тому числі на збір, реєстрацію, включення до бази даних, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання, розповсюдження (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання зобов'язань за цим договором та з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам у мінімально необхідних обсягах та лише з метою виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають об'єктивній причині збору відповідних даних.

13.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, зі змінами та доповненнями, мету обробки та збору персональних даних.

​14. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ.

14.1. Ця Публічна оферта набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця та діє до моменту її відкликання Виконавцем.

14.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни до умов Оферти та/або відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

​15. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.

15.1. Правовласниками щодо інформації, розміщеної на Веб-сайті, є у відповідних випадках Виконавець, Користувач та/або треті особи.

15.2. Виконавець є законним правовласником та йому належать усі виняткові майнові та інші відповідні права на Веб-сайт, у тому числі, але, не обмежуючись перерахованим, на програмне забезпечення Веб-сайту, графіку, дизайн, базу даних Веб-сайту.

15.3. Будь-яка інформація, що розміщується на Веб-сайті Користувачем, відповідно належить такому Користувачеві або відповідній третій особі.

15.4. Розміщуючи інформацію на сайті, Користувач підтверджує, що він має всі необхідні для цього права та повноваження, також Користувач погоджується з тим, що така інформація стає доступною для інших Користувачів Веб-сайту.

15.5. Розміщуючи інформацію на сайті, Користувач автоматично безоплатно, безумовно та безвідклично надає Виконавцю невиключне право на використання такої інформації на території всього світу без обмеження терміну на розсуд Виконавця у тому числі, але не обмежуючись, на відтворення, копіювання, підбір, систематизацію, перетворення, зміну, редагування, переклад, опублікування, розповсюдження, повідомлення в ефір, повідомлення по кабелю, доведення до загальної інформації такої інформації (частково або повністю) будь-якими законними способами. Також, розміщуючи інформацію на Веб-сайті, Користувач підтверджує, що має відповідні права та повноваження для надання адміністрації сайту зазначеного вище невиключного права на використання розміщеної інформації. При такому використанні Виконавець має право використовувати відповідну інформацію як із зазначенням імені автора такої інформації, так і без вказівки імені автора (як ім'я автора при цьому вказуватиметься ім'я (псевдонім) Користувача, яке він вказав при реєстрації на сайті або в налаштуваннях профілю, або логін користувача). Виконавець має право передавати права, зазначені у цьому пункті, третім особам.

15.6. Користувач не має права (якщо тільки інше прямо не дозволено сервісами Веб-сайту) будь-яким чином змінювати, копіювати, прати, зберігати, викачувати, розповсюджувати, передавати, продавати, «постити» та іншим чином використовувати інформацію, розміщену на Веб-сайті (за винятком тієї інформації, яка була законно розміщена на Веб-сайті самим Користувачем) без попереднього дозволу Виконавця та/або відповідного правовласника, крім випадків, коли Виконавець та/або правовласник явно висловили свою згоду на вільне використання інформації будь-якою особою.

15.7. Користувач зобов'язується використовувати інформацію, що міститься на Веб-сайті тільки в особистих некомерційних цілях, за винятком випадків, коли дозвіл на інше використання надано Виконавцем та/або відповідними правовласниками.

16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

16.1. Сторони встановили, що будь-які суперечки та претензії будуть вирішуватись сторонами шляхом переговорів.

16.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований та діє згідно із законодавством України, місце проживання якого також зареєстроване в Україні.

16.3. Акцептуючи цю Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов'язані з цим Договором, розглядатимуться відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки перебувають у винятковій компетенції судів України.

16.4. Заголовки, що використовуються у статтях та пунктах цієї Оферти, використовуються лише для посилань та зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють або впливають на значення та зміст умов цієї Оферти або її будь-якої частини.

16.5. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

16.6. У всіх випадках, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.