Довідник дослідника

Що являє собою дослідження?
Дослідження – це набір психологічних тестів (методик) та анкет. Учасники (Респонденти) відповідають на питання тестів, заповнюють анкети, і на підставі цих відповідей сайт автоматично робить всі необхідні розрахунки. Результати цих розрахунків сайт видає досліднику у вигляді зведених...
Діаграма розмаху або «Ящик з вусами»
Розрахунок описових статистик необхідний для характеристики «типового представника» вибірки. Але часто самі цифри мало що можуть сказати про вибірку та про цього «типового представника». Щоб краще зрозуміти отримані дані зручніше скористатися візуальним відображенням результатів. В даному випадку,...
Терміни, які використовуються в психологічних дослідженнях
Генеральна сукупність Гіпотетична сукупність всіх об'єктів (одиниць), щодо яких передбачається робити висновки при вивченні конкретного завдання. Генеральна сукупність складається з усіх об'єктів, які мають якості, властивості, що цікавлять дослідника. Приклад: припустимо, ми хочемо дослідити...
Міри мінливості
Міри розкиду (мінливості) застосовуються в психології для чисельного вираження величини міжіндивідуальної варіації ознаки і показують, наскільки добре ці значення представляють дану сукупність. Мінімальне та максимальне Мінімальне (Xmin) - це найменше значення вимірювання (змінної) у...
Міри центральної тенденції
Міра центральної тенденції - це число, що характеризує вибірку за рівнем вираженості виміряної ознаки. Вони показують, навколо яких значень групується більшість експериментальних даних. Існує три способи визначення "центральної тенденції", кожному з яких відповідає своя міра: мода, медіана,...
Описові статистики
До первинних описових статистик або дескриптивних статистик зазвичай відносять числові характеристики розподілу ознаки, що вимірюється на вибірці. Кожна така характеристика відображає в одному числовому значенні властивість розподілу безлічі результатів вимірювання: з точки зору їх розташування на...
Показати більше статей
Більше статей