Довідник дослідника

Що являє собою дослідження?
Дослідження – це набір психологічних тестів (методик) та анкет. Учасники (Респонденти) відповідають на питання тестів, заповнюють анкети, і на підставі цих відповідей сайт автоматично робить всі необхідні розрахунки. Результати цих розрахунків сайт видає досліднику у вигляді зведених...
Діаграма розмаху або «Ящик з вусами»
Розрахунок описових статистик необхідний для характеристики «типового представника» вибірки. Але часто самі цифри мало що можуть сказати про вибірку та про цього «типового представника». Щоб краще зрозуміти отримані дані зручніше скористатися візуальним відображенням результатів. В даному випадку,...
Терміни, які використовуються в психологічних дослідженнях
Генеральна сукупність Гіпотетична сукупність всіх об'єктів (одиниць), щодо яких передбачається робити висновки при вивченні конкретного завдання. Генеральна сукупність складається з усіх об'єктів, які мають якості, властивості, що цікавлять дослідника. Приклад: припустимо, ми хочемо дослідити...
Міри мінливості
Міри розкиду (мінливості) застосовуються в психології для чисельного вираження величини міжіндивідуальної варіації ознаки і показують, наскільки добре ці значення представляють дану сукупність. Мінімальне та максимальне Мінімальне (Xmin) - це найменше значення вимірювання (змінної) у...
Міри центральної тенденції
Міра центральної тенденції - це число, що характеризує вибірку за рівнем вираженості виміряної ознаки. Вони показують, навколо яких значень групується більшість експериментальних даних. Існує три способи визначення "центральної тенденції", кожному з яких відповідає своя міра: мода, медіана,...
Описові статистики
До первинних описових статистик або дескриптивних статистик зазвичай відносять числові характеристики розподілу ознаки, що вимірюється на вибірці. Кожна така характеристика відображає в одному числовому значенні властивість розподілу безлічі результатів вимірювання: з точки зору їх розташування на...
Показати більше статей
Більше статей
Дослідження в галузі психології є важливою складовою розвитку наукового пізнання про людський розум і поведінку. Вони дозволяють нам розуміти, як ми сприймаємо світ навколо себе, які фактори впливають на наші рішення і чому ми поводимося так, а не інакше. Щоб успішно проводити психологічні дослідження, вчені потребують надійного інструментарію та ресурсів. Довідник дослідника-психолога, який представлений на цій сторінці, є важливим ресурсом, що містить інформацію про різні методи та техніки дослідження, статистичні інструменти та обробку даних, а також рекомендації з етики досліджень та публікації результатів. Статті довідника включають:
  • Опис статистичних методів: Тут дослідники можуть знайти інформацію про різні статистичні методи, їх застосування та інтерпретацію результатів.
  • Етика досліджень: Включає рекомендації з етичних аспектів психологічних досліджень, включаючи згоду досліджуваних/випробуваних, конфіденційність та ін.
  • Методи збору даних: Тут наведено інформацію про різні методи збору даних, такі як опитувальники, спостереження та експерименти.
  • Інструменти для аналізу даних: Містить інформацію про різні статистичні пакети та програмні засоби для аналізу даних.
  • Приклади досліджень: На сайті є можливість проводити психологічні дослідження онлайн. Вони можуть бути як відкритими, так і закритими. Серед відкритих досліджень користувачі можуть знайти приклади психологічних досліджень з детальним описом методології та аналізу даних.
Для психологічних досліджень існує величезна кількість методів та інструментів, і одним із ключових є математична статистика. Розглянемо важливість знання математичної статистики для психологічних досліджень та як вона допомагає дослідникам краще розуміти людську психіку.

Математична статистика та психологічні дослідження:

Аналіз даних: Один з основних компонентів будь-якого психологічного дослідження – це збір та аналіз даних. Математична статистика надає дослідникам інструменти для обробки та інтерпретації даних. Це включає розрахунок середніх, стандартних відхилень, кореляцій і багато інших статистичних метрик, які допомагають зробити висновки на основі даних. Тестування гіпотез: Психологічні дослідники часто стикаються із завданням перевірки гіпотез. Математична статистика надає інструменти для статистичної перевірки гіпотез та визначення, наскільки результати дослідження статистично значущі. Це дозволяє визначити, чи можна вважати виявлені взаємозв'язки чи відмінності реальними, чи вони могли виникнути випадково. Моделювання даних: У деяких психологічних дослідженнях необхідно будувати математичні моделі, щоб описати та передбачити поведінку та психологічні процеси. Математична статистика надає методи для створення та оцінки таких моделей. Контроль за помилками: Важливим завданням при проведенні досліджень є контроль за помилками, такими як помилки першого та другого роду. Математична статистика дозволяє дослідникам розрахувати статистичну потужність тестів та рівень значущості, що допомагає мінімізувати ймовірність неправильних висновків.