Темперамент особистості

Дата публікації:  24 грудня 2021 р.

Кожна людина унікальна та психіка її також унікальна. Знання про те, що таке темперамент, які існують типи й особливості кожного, допоможе краще розуміти себе та своє оточення, з якими людьми краще спілкуватися, який вид діяльності вибрати. Це важливо, оскільки ми зможемо передбачити, як людина може поводитися в різних життєвих обставинах, виходячи з особливостей її темпераменту.

Що таке темперамент?

Темперамент є вродженою властивістю, продуктом нашої вищої нервової діяльності, базою, яка формує наш характер. Це наша основа. Прояв темпераменту простежується в діях, спонуканнях, особливостях мови людини, розумової діяльності, сфері почуттів, пізнавальної, професійної діяльності тощо.

Заговорили про темперамент ще в Стародавній Греції. Лікар Гіппократ задумався про те, чому деякі люди агресивні й запальні, а інші спокійні та незворушні. Чому деяких легко заспокоїти лише кількома словами, в той час як інші довго залишаються нервовими й неспокійними. Аналізуючи це, Гіппократ виділив 4 типи психологічних особливостей, властивих конкретним групам людей, які пізніше були названі темпераментом. Така класифікація використовується й досі. Розрізняють холеричний, сангвінічний, флегматичний та меланхолійний типи темпераменту.

Тест на темперамент (Опросник формально-динамических свойств индивидуальности (ОФДСИ) В.М.Русалова)

Айзенка личностный опросник (EPI)

Методика диагностики темперамента Яна Стреляу

Типології темпераменту

Існує безліч типологій темпераменту. Ми розглянемо деякі з них. Гіппократ пов'язував темперамент з фізіологічними властивостями організму людини та виділяв 4 типи темпераменту, які визначаються по тому, яка рідина переважає в організмі:

 • холерик – жовч;
 • сангвінік – кров;
 • флегматик – слиз;
 • меланхолік – чорна жовч.

Звичайні уявлення про темпераменти в наш час мало мають відмінностей від уявлень XVIII ст.: холерик асоціюється із запальністю й дратівливістю, сангвінік – з легкістю й життєрадісністю, флегматик – з врівноваженістю й спокоєм, а меланхолік – з сумом й вразливістю.

За теорією Е. Кречмера, У. Шелдона та ін., властивості темпераменту взаємопов'язані з відмінностями особливостей статури (конституційні типології). Але недолік таких теорій в тому, що ігнорується роль соціальних умов та середовища в становленні властивостей людини.

За визначенням І. П. Павлова, фізіологічна база темпераменту – тип ВНД (вищої нервової діяльності). Тип ВНД визначає співвідношення основних властивостей нервової системи: сила, врівноваженість та рухливість процесів гальмування й збудження, що протікають в нервовій системі. Таким чином:

 • холерик – сильний, неврівноважений, рухливий («нестримний тип»);
 • сангвінік – сильний, врівноважений, рухливий («живий тип»);
 • флегматик – сильний, врівноважений, інертний («спокійний тип»);
 • меланхолік – слабкий, неврівноважений, інертний.

Властивості темпераменту

Щоб отримати психологічну характеристику типів темпераменту, розглядають такі властивості:

 1. Чутливість – інтенсивність зовнішнього впливу, яка необхідна для виникнення психічної реакції. У сангвініка та меланхоліка висока чутливість, у холерика й флегматика – низька.
 2. Реактивність – час від початку впливу подразника до процедури реагування (зауваження, різкий тон, образливе висловлювання). У холерика та сангвініка висока реактивність, у флегматика й меланхоліка – низька.
 3. Темп реакції – процедура або протікання самого реагування (психічні процеси, темп мови, жести). Підвищений у сангвініка, холерика, а також у меланхоліка, який добре відпочив. І знижений у флегматика та втомленого меланхоліка.
 4. Активність – інтенсивність, задіяння нервової системи в діяльності, характеристика енергетичного потенціалу особистості. Холерики, сангвініки та флегматики – високоактивні. У меланхоліка низький рівень активності.
 5. Пластичність / ригідність – визначає наскільки людина гнучко (сангвінік) / негнучко (холерик, флегматик, меланхолік) пристосовується до зовнішніх впливів.
 6. Екстраверсія – активність зовні ( холерик, сангвінік) / інтроверсія – активність всередині (флегматик, меланхолік).
 7. Емоційна збудливість – поріг впливу, який необхідний для того, щоб виникла емоційна реакція, а також швидкість розвитку цієї реакції. У холериків, сангвініків та меланхоліків підвищена емоційна збудливість. У флегматиків – знижена.

Характеристика типів темпераменту

Тепер розглянемо докладніше характеристику кожного типу темпераменту.

Холерик

Холерики часто не можуть контролювати свої емоції, запальні, надмірно емоційні, у них можуть виникати нескінченні спалахи гніву. Присутня манія величі. Часто дратуються, властива мінливість настрою. Холерики рішучі, сміливі, вибухові, захоплені. Вони лідери, контролюючі люди, наполегливі, категоричні. Мають величезну працездатність, проте швидко виснажуються.

Відмінні риси холерика – зайва емоційність, неврівноваженість, рвучкість.

Сангвінік

З ними найлегше в спілкуванні, доброзичливі, енергійні, спонтанні, емоційно стійкі. Вони люблять жартувати, веселитися. Часто не досягають висот, тому що втрачають інтерес. Не люблять одноманітну роботу і те, що їм не подобається, можуть кинути навіть на півдорозі. Мають багато захоплень та роблять те, що їм цікаво тут і зараз. Легко пристосовуються до змін. У сангвініка виразна міміка, швидкі рухи й мова, винахідливість, гнучкий розум, і швидке пристосування до незвичайних видів діяльності.

Відмінні риси сангвініка – веселість, легкість, рухливість, жвавість.

Флегматик

Люди з таким типом темпераменту спокійні, наполегливі, терплячі, вміють доводити розпочате до кінця. Вони глибокі та врівноважені. Стратегічно вибудовують свій план дій та повільно, але впевнено йдуть за ним. Хороші співробітники. У роботі часто уповільнені, але дуже енергійні, працездатні й працьовиті. Нелегко сходяться з новими людьми, але при цьому надійні, можуть вибудовувати глибокий та довгостроковий союз, на флегматика завжди можна покластися. Не любить метушитися та з'ясовувати стосунки. Стійко переносить неприємності. У відносинах з флегматиком можна відчути відчуженість й холодність, бо вони скупі на прояв емоцій та почуттів, стримані й не дуже тактильні.

Відмінні риси флегматика – неспішність, розміреність, спокій та незворушність.

Меланхолік

Такі люди знаходяться в нескінченному самоаналізі. Вони нерішучі, неенергійні та ненаполегливі. Відрізняються надзвичайної вразливістю, невпевненістю в собі, боязкістю, навіть невеликі труднощі можуть змусити меланхоліка опустити руки. Будь-яка, навіть нешкідливій жарт, може зачепити його й він ще довго буде переживати з цього приводу. Не люблять нові знайомства та галасливі компанії. Недовірливий. Часто серед творчих людей можна зустріти саме меланхоліків. У них тихий голос, мізерні рухи, невиразна міміка. Не дуже працездатні й легко втомлюються.

Відмінні риси меланхоліка – вразливість та сприйнятливість.

 

Важливо відзначити, що в житті нечасто можна зустріти один виражений тип темпераменту. У всіх нас проявляються всі 4 типи темпераменту, хоча переважають риси одного, ведучого. Також немає поганих або хороших темпераментів. Скрізь є свої особливості, потрібно лише навчитися розумно їх використовувати. Щоб собі в цьому допомогти й визначитися з особливостями свого темпераменту, рекомендуємо пройти тести на нашому сайті:

Тест на темперамент (Опросник формально-динамических свойств индивидуальности (ОФДСИ) В.М.Русалова)

Айзенка личностный опросник (EPI)

Методика диагностики темперамента Яна Стреляу

Література

 1. Сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик – Режим доступа: https: //www.grandars.ru/college/psihologiya/vidy-temperamenta.html
 2. Типы темперамента – Режим доступа: https: //4brain.ru/blog/
 3. Типы темперамента – Режим доступа: https: //interesnyefakty.org/tipy-temperamenta/
 4. Типы темперамента человека – Режим доступа: https: //www.grandars.ru/college/psihologiya/temperament.html