Дослідження особливостей саморегуляції особистості, що розвивається

Ми пропонуємо Вам взяти участь у науковому дослідженні особливостей саморегуляції особистості.

Саморегуляція є інтегративною властивістю особистості, яка об’єднує в собі інтелектуальні, мотиваційні, вольові, емоційні сфери. Вона як системний процес забезпечує адекватну умовам середовища та обставинам зміну, пластичність життєдіяльності особистості на будь-якому з її рівнів. Саме тому розвинуту саморегуляцію можна вважати одним із найважливіших чинників успіху в житті людини.