Багаторівневий особистісний опитувальник «АДАПТИВНІСТЬ» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова та С. В. Черм'яніна

Пройти тест

Багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність» (МЛО-АМ) розроблений А. Г. Маклаковим та С. В. Черм'яніним. Опитувальник призначений для оцінки адаптаційних можливостей особистості з урахуванням соціально-психологічних та деяких психофізіологічних характеристик, що відображають узагальнені особливості нервово-психічного та соціального розвитку.

Автори методики розглядають адаптацію, як безперервний процес активного пристосування людини до постійно змінних умов соціального середовища та професійної діяльності. Це положення лягло в основу розробки методики.

Ефективність адаптації багато в чому залежить від того:

 • наскільки реально людина сприймає себе та свої соціальні зв'язки;
 • точно порівнює свої потреби з наявними можливостями;
 • усвідомлює мотиви своєї поведінки.

Спотворене або недостатньо розвинене уявлення про себе веде до порушення адаптації, що може супроводжуватися:

 • підвищеною конфліктністю;
 • порушенням взаємовідносин;
 • зниженням працездатності;
 • погіршенням стану здоров'я.

Випадки глибокого порушення адаптації можуть наводити:

 • до грубих порушень військової дисципліни, правопорядку;
 • суїцидальних вчинків;
 • зриву професійної діяльності;
 • розвитку хвороб.

Опитувальник містить 165 питань та має такі шкали:

 • достовірність;
 • нервово-психічна стійкість;
 • комунікативний потенціал;
 • моральна нормативність;
 • особистісний адаптивний потенціал (адаптивні можливості);
 • суїцидальний ризик.

Оскільки тест не був рестандартизований українською, питання та інтерпретація результатів наводяться російською.

Дати правильну оцінку Вашому стану допоможе професіонал. Знайти свого психолога Вам допоможе наш сервіс PsyMag.Поміч.