Методика діагностики соціально-психологічної адаптації К. Роджерса та Р. Даймонда

Пройти тест

Особистісний опитувальник, призначений для вивчення особливостей соціально-психологічної адаптації та пов'язаних із цим рис особистості.

Стимульний матеріал представлений 101 твердженням, які сформульовані в третій особі однини, без використання будь-яких займенників. Цілком імовірно, така форма була використана авторами для того, щоб уникнути впливу «прямого ототожнення». Тобто ситуації, коли випробувані свідомо, безпосередньо співвідносять твердження зі своїми особливостями. Даний методичний прийом є однією з форм «нейтралізації» установки тестованих на соціально-бажані відповіді.

У методиці передбачено досить диференційовану, 7-бальну шкалу відповідей.

Авторами виділяються 6 інтегральних показників:

  1. «Адаптація».
  2. «Прийняття інших».
  3. «Інтернальність».
  4. «Самосприйняття».
  5. «Емоційна комфортність».
  6. «Прагнення до домінування».

Кожен із них розраховується за індивідуальною формулою. Інтерпретація здійснюється відповідно до нормативних даних, розрахованих окремо для підлітків та дорослої вибірки.

Оскільки тест не був рестандартизований українською, питання та інтерпретація результатів наводяться російською.

Дати правильну оцінку Вашому стану допоможе професіонал. Знайти свого психолога Вам допоможе наш сервіс PsyMag.Поміч.