Методика діагностики темпераменту Яна Стріляу

Пройти тест

Методика діагностики темпераменту Яна Стреляу використовується для вивчення трьох основних характеристик нервової системи: рівня (сили) процесів збудження, рівня (сили) процесів гальмування, рівня рухливості нервових процесів.

Регулятивна (регулююча) Теорія Темпераменту Яна Стреляу була розроблена в 1974 році на основі концепції І. П. Павлова про те, що темперамент відіграє важливу роль в адаптації індивіда до навколишнього середовища, а також на основі поняття оптимального рівня збудження, розробленого Д. Хеббом. Ян Стреляу визначив, що властивості нервової системи І. П. Павлова можуть використовуватись для опису таких показників темпераменту, як екстраверсія – інтроверсія, стабільність – нейротизм.

Відповідно до Теорії Яна Стреляу, у структурі темпераменту виділяються реактивність (чутливість й витривалість) та активність (обсяг та охоплення цілеспрямованих дій) при заданій величині стимуляції.

Положення теорії темпераменту Яна Стреляу:

  • Існують відносно стабільні індивідуальні відмінності в інтенсивності (силі) та часі (швидкості) щодо формальних характеристик поведінки.
  • Темперамент має місце як у тварин, так і у людини.
  • Характеристики темпераменту – це продукт біологічної еволюції та генетична основа визначає індивідуальні відмінності у темпераменті.

Джерело: Психологические тесты / Под ред. А.А. Карелина: В 2 т. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – Т. 1. – 312 с.

Оскільки тест не був рестандартизований українською, питання та інтерпретація результатів наводяться російською.

Дати правильну оцінку Вашому стану допоможе професіонал. Знайти свого психолога Вам допоможе наш сервіс PsyMag.Поміч.