Методика «Індекс життєвого стилю» (LSI) Р. Плутчик, Х. Келлерман

Пройти тест

Опитувальник призначений для діагностики механізмів психологічного захисту «Я» і включає 97 твердження, що вимагають відповіді на кшталт «вірно-невірно». Вимірюються вісім видів захисних механізмів: витіснення, заперечення, заміщення, компенсація, реактивне утворення, проекція, інтелектуалізація (раціоналізація) та регресія. Кожному з цих захисних механізмів відповідають від 10 до 14 тверджень, що описують особистісні реакції людини, що виникають у різних ситуаціях.

Методику Life Style Index (LSI), описану в 1979 р. на основі психоеволюційної теорії Р. Плутчик та структурної теорії особистості Х. Келлермана, слід визнати найбільш вдалим діагностичним засобом, що дозволяє діагностувати всю систему механізмів психологічного захисту, виявити як провідні, основні механізми, так і оцінити ступінь напруженості кожного.

Оскільки тест не був рестандартизований українською, питання та інтерпретація результатів наводяться російською.

Дати правильну оцінку Вашому стану допоможе професіонал. Знайти свого психолога Вам допоможе наш сервіс PsyMag.Поміч.