Опитувач діагностики саморегуляції (ДІАСАМ)

Пройти тест

У відомих запитальниках О. А. Конопкіна, В. І. Моросанової, А. К. Осницького та ін, досить добре діагностується сам процес саморегуляції. Разом з тим, у них практично не розглядаються спонукальні характеристики, рівень розвитку окремих якостей у суб'єкта та психофізіологічні передумови, що їй сприяють. Дані моменти, з погляду, поруч із процесуальними характеристиками дозволяють найбільш адекватно судити про саморегуляції людини. Іншими словами, опитувальник (разом із додатковими шкалами) призначений для багатовимірно-функціональної діагностики саморегуляції.

Спочатку запитальник складався з 760 питань. Після статистичної обробки (метод сумарних оцінок Лайкерта, кореляційний та факторний аналіз, а також перевірки на надійність та валідність як окремих шкал, так і опитувальника в цілому, здійснено К. В. Злоказовим) кількість питань скоротилася до 238. Усі параметри опитувальника розглядаються з позиції дихотомії.

Оскільки тест не був рестандартизований українською, питання та інтерпретація результатів наводяться російською.

Дати правильну оцінку Вашому стану допоможе професіонал. Знайти свого психолога Вам допоможе наш сервіс PsyMag.Поміч.