Опитувач рівня агресивності Басса-Дарки

Пройти тест

Прояви агресії можна поділити на два основні типи: перший – мотиваційна агресія, як самоцінність; другий – інструментальна, як засіб. Маючи на увазі при цьому, що і та, і інша можуть проявлятися як під контролем свідомості, так і поза нею, і пов'язані з емоційними переживаннями (гнів, ворожість). Практичних психологів більшою мірою має цікавити мотиваційна агресія як прямий прояв реалізації властивих деструктивних тенденцій. Визначивши рівень таких деструктивних тенденцій, можна з великим ступенем ймовірності прогнозувати можливість прояву відкритої мотиваційної агресії. Однією з таких діагностичних процедур є опитувальник Басса-Дарки.

Опитувач агресивності Басса-Дарки (Buss – Durkee Hostility Inventory або BDHI) призначений для виявлення рівня агресивності респондентів. Опитувальник складається із 75 тверджень. Російською мовою стандартизовано Ю. А. Зайцевим, Ю. А. Кузнєцової, А. А. Хваном у 2005 році.

Користуючись цією методикою, слід пам'ятати, що агресивність, як властивість особистості, і агресія, як акт поведінки, може бути зрозумілі в контексті психологічного аналізу мотивационно-потребной сфери личности. Тому опитувальником Басса-Дарки слід скористатися разом із іншими методиками: особистісними тестами психічних станів (Кеттел, Спілбергер), проективними методиками (Люшер) тощо.

Джерело: Хван А. А., Зайцев Ю. А., Кузнецова Ю. А. Стандартизация опросника А. Басса и А. Дарки./Психологическая диагностика, 2008, № 1, — с. 35-58.ч

Оскільки тест не був рестандартизований українською, питання та інтерпретація результатів наводяться російською.

Дати правильну оцінку Вашому стану допоможе професіонал. Знайти свого психолога Вам допоможе наш сервіс PsyMag.Поміч.