Опитувальник інтуїтивного стилю

Пройти тест

Опитувальник інтуїтивного стилю являє собою валідизацію двох шкал опитувальника «Раціональний-Дослідний» Епстайна (зустрічаються також варіанти написання прізвища Епштайна, Епштейна), (англ. Rational-Experiential Inventory, сокр. REI) – психодіагностична методика, що вимірює ступінь орієнтації на оптимальні чи інтуїтивні методи вибору. Англійською мовою розроблено та опубліковано у 1999 році Pacini, Rosemary, Epstein, Seymour; російською мовою перекладено і валідизовано вперше у 2004 році О. В. Степаносової, вдруге – у 2013 році Т. В. Корніловою та С. А. Корніловим.

Інтуїтивний пізнавальний стиль розуміється С. Епстайном як стійка перевага спиратися на інтуїтивне пізнання як основу для рішень і дій. На відміну від традиції розглядати когнітивні стилі як біполярні конструкти, Епстайн передбачає, що інтуїтивний пізнавальний стиль є унімодальним, незалежним виміром стильових особливостей людини й не пов'язаний з аналітичним стилем (розуміється як перевага розгорнутого логічного міркування та аналізу). На основі уявлень про незалежність інтуїтивного та аналітичного стилів Епстайном та його колегами було розроблено опитувальник «Раціональний-Дослідний», що включив шкали раціональності та інтуїтивного стилю. Остання шкала задана двома субшкалами – інтуїтивною здатністю та використанням інтуїції.

Дана версія опитувальника є валідизованим психометричним інструментом для вимірювання переваги особистості використання/невикористання інтуїції в ситуації вибору і може бути використаний у профвідборі, психологічному консультуванні та психологічних дослідженнях.

Оскільки тест не був рестандартизований українською, питання та інтерпретація результатів наводяться російською.