Опитувальник інтуїтивного стилю

Пройти тест

Опитувальник інтуїтивного стилю являє собою валідизацію двох шкал опитувальника «Раціональний-Дослідний» Епстайна (зустрічаються також варіанти написання прізвища Епштайна, Епштейна), (англ. Rational-Experiential Inventory, сокр. REI) – психодіагностична методика, що вимірює ступінь орієнтації на оптимальні чи інтуїтивні методи вибору. Англійською мовою розроблено та опубліковано у 1999 році Pacini, Rosemary, Epstein, Seymour; російською мовою перекладено і валідизовано вперше у 2004 році О. В. Степаносової, вдруге – у 2013 році Т. В. Корніловою та С. А. Корніловим.

Інтуїтивний пізнавальний стиль розуміється С. Епстайном як стійка перевага спиратися на інтуїтивне пізнання як основу для рішень і дій. На відміну від традиції розглядати когнітивні стилі як біполярні конструкти, Епстайн передбачає, що інтуїтивний пізнавальний стиль є унімодальним, незалежним виміром стильових особливостей людини й не пов'язаний з аналітичним стилем (розуміється як перевага розгорнутого логічного міркування та аналізу). На основі уявлень про незалежність інтуїтивного та аналітичного стилів Епстайном та його колегами було розроблено опитувальник «Раціональний-Дослідний», що включив шкали раціональності та інтуїтивного стилю. Остання шкала задана двома субшкалами – інтуїтивною здатністю та використанням інтуїції.

Дана версія опитувальника є валідизованим психометричним інструментом для вимірювання переваги особистості використання/невикористання інтуїції в ситуації вибору і може бути використаний у профвідборі, психологічному консультуванні та психологічних дослідженнях.

Оскільки тест не був рестандартизований українською, питання та інтерпретація результатів наводяться російською.

Дати правильну оцінку Вашому стану допоможе професіонал. Знайти свого психолога Вам допоможе наш сервіс PsyMag.Поміч.