Оцінка особливостей поведінки дитини 6–7-річного віку (анкета для батьків)

Пройти тест

Батькам пропонують оцінити особливості поведінки їхньої дитини за останні півроку-рік.

Вік 7 років завжди пов'язують із початком навчання у школі. При переході з дошкільного віку до шкільного дитина сильно змінюється. Ще нещодавно вікові кордони «кризи семи років» були розширені до 6-7 років. На етапі спостерігається зміщення меж кризи до п'ятирічного віку. У деяких дітей негативна симптоматика виявляється вже у 5,5 років. Найбільш яскраво прояви кризи розвитку проявляються у сім'ї. Тому при виявленні його симптомів необхідно враховувати насамперед думку батьків.

Джерело: Нижегородцева Н. В., Шадриков В. Д. Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе: пособие для практических психологов, педагогов и родителей. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 256 с.

Оскільки тест не був рестандартизований українською, питання та інтерпретація результатів наводяться російською.

Дати правильну оцінку Вашому стану допоможе професіонал. Знайти свого психолога Вам допоможе наш сервіс PsyMag.Поміч.