Оцінка рівня тривожності та схильності дитини до неврозу. Тест А. І. Захарова

Пройти тест

У цьому тесті батькам пропонується відповісти на питання щодо особливостей поведінки їх дитини.

Причини дитячих неврозів можуть бути біологічними (особливості будови та функціонування нервової системи) та соціальними (стосунки дитини з оточенням).

До біологічних причин неврозів відносять фактори ризику: ускладнена вагітність й пологи, деякі захворювання в період активного формування нервової системи дитини, травми голови. А також деякі особливості, зумовлені спадковістю: підвищена чутливість, неврівноваженість та слабкість нервових процесів. Але наявність цих факторів не означає, що дитина обов'язково матиме невроз.

До соціальних причин неврозів відносять: конфлікти в сім'ї, відсутність послідовності та єдності поглядів на виховання дитини серед батьків та значущих родичів, відсутність кохання та тепла, покинутість; неузгодженість виховних позицій педагогів та батьків; сильні стреси, надмірні вимоги; нервозність самих батьків, алкоголізм.

Джерело: Нижегородцева Н. В., Шадриков В. Д. Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе: пособие для практических психологов, педагогов и родителей. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 256 с.

Оскільки тест не був рестандартизований українською, питання та інтерпретація результатів наводяться російською.

Дати правильну оцінку Вашому стану допоможе професіонал. Знайти свого психолога Вам допоможе наш сервіс PsyMag.Поміч.