Оцінка рівня тривожності та схильності до неврозу батьків дитини. Тест А. І. Захарова

Пройти тест

У цьому тесті батькам потрібно оцінити свій власний стан та самопочуття.

Спостереження фахівців повною мірою свідчать про те, що у нервових батьків ростуть нервові діти. Тому доцільно насамперед оцінити власний стан та звернутися, у разі потреби, за допомогою. Навчившись справлятися з власним невротичним станом, батьки зможуть краще зрозуміти свою дитину та надати їй необхідну підтримку.

Джерело: Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе: пособие для практических психологов, педагогов и родителей. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 256 с.

Оскільки тест не був рестандартизований українською, питання та інтерпретація результатів наводяться російською.

Дати правильну оцінку Вашому стану допоможе професіонал. Знайти свого психолога Вам допоможе наш сервіс PsyMag.Поміч.