Потреба у досягненні

Пройти тест

Мотивація досягнення – це прагнення поліпшити результати, незадоволеність досягнутим, наполегливість у досягненні своїх цілей, прагнення досягти свого будь-що-будь. Є однією з ядерних властивостей особистості, які впливають все людське життя. Численні дослідження показали тісний взаємозв'язок між успішним життям та мотивацією досягнення. Виміряти рівень мотивації досягнення можна за допомогою цього невеликого опитувальника тесту.

Джерело: Психологические тесты / Под ред. А.А. Карелина: В 2 т. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – Т. 1. – 312 с.

Оскільки тест не був рестандартизований українською, питання та інтерпретація результатів наводяться російською.

Дати правильну оцінку Вашому стану допоможе професіонал. Знайти свого психолога Вам допоможе наш сервіс PsyMag.Поміч.