Сформованість внутрішньої позиції школяра. Стандартна бесіда Т. А. Нєжнової (для психологів, вчителів початкових класів)

Пройти тест

Для дослідження внутрішньої позиції школяра та виявлення характеру орієнтації на шкільно-навчальну дійсність Т. А. Нєжнової розроблено стандартну бесіду з дитиною, яка була доповнена системою бальних оцінок (Н. В. Нижегородцева, В. Д. Шадрикова).

Кардинальна зміна уявлень дитини про школу, поява власне внутрішньої позиції школяра відбувається межі 6-річного віку. Орієнтація на зовнішні моменти виникає у дітей раніше, ніж орієнтація на утримання шкільно-навчальної дійсності, тому, з одного боку, формування внутрішньої позиції школяра потрібно починати з пробудження інтересу у дітей до зовнішньої шкільної атрибутики й розпочинати цю роботу можна вже з дітьми 4-5 років; з іншого боку, переважна орієнтація на зовнішні моменти шкільної дійсності у дитини 6-7 років свідчить про несформованість внутрішньої позиції школяра та соціально-психологічної неготовності до навчання у школі.

У ході обстеження дитині ставлять питання, відповіді на які дозволяють виявити один із трьох типів орієнтації щодо школи та вчення:

  • орієнтація на зміст навчальної діяльності;
  • орієнтація на зовнішні атрибути навчальної діяльності та шкільного життя;
  • орієнтація на позашкільні види діяльності та умови.

Переважна орієнтація утримання навчальної діяльності свідчить про наявність у дитини внутрішньої позиції школяра.

Джерело: Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе: пособие для практических психологов, педагогов и родителей. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 256 с.

Оскільки тест не був рестандартизований українською, питання та інтерпретація результатів наводяться російською.

Дати правильну оцінку Вашому стану допоможе професіонал. Знайти свого психолога Вам допоможе наш сервіс PsyMag.Поміч.