Шкала депресії центру епідеміологічних досліджень (CES-D)

Пройти тест

Мета: самоопитувач виразності депресивних розладів незалежно від етіології депресії, стадії та фази захворювання.

Шкала використовується для швидкого діагностуючого тестування пацієнтів, а також для епідеміологічних досліджень. Шкала включає 20 пунктів, кожен з яких визначає суб'єктивну частоту симптомів депресії й проранжований від 0 (симптом виявляється дуже рідко або взагалі ніколи) до 3 (симптом присутній постійно).

Методика CES-D пройшла численні психометричні дослідження на особах різного віку та з різними соматичними симптомами (діагнозом). Було встановлено, що ця шкала є ефективним інструментом для діагностики депресії у хворих із різними захворюваннями (непсихіатричний профіль). Отримано докази можливості застосування шкали-опитувальника депресії у хворих похилого віку з легким зниженням когнітивних функцій.

Оскільки тест не був рестандартизований українською, питання та інтерпретація результатів наводяться російською.