Шкала оцінки мотивації схвалення

Пройти тест

На відміну від мотивації досягнення, рівень мотивації схвалення – прагнення заслужити схвалення значимих оточуючих людей – набагато менше визначає успіх у справах та звершеннях. Проте дуже суттєво впливає він на щось важливе – на якість взаємовідносин з іншими людьми взагалі та зі своїм майбутнім супутником життя зокрема.

Визначити рівень мотивації схвалення ми пропонуємо за допомогою скороченого варіанта шкали Д. Крауна та Д. Марлоу.

Джерело: Психологические тесты / Под ред. А.А. Карелина: В 2 т. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – Т. 1. – 312 с.

Оскільки тест не був рестандартизований українською, питання та інтерпретація результатів наводяться російською.

Дати правильну оцінку Вашому стану допоможе професіонал. Знайти свого психолога Вам допоможе наш сервіс PsyMag.Поміч.