Шкала самооцінки депресії, розроблена в НДІ ім. Бехтерєва (адаптація Т. І. Балашової)

Пройти тест

Опитувальник розроблено у НДІ психоневрології ім. В. М. Бехтерєва для диференціальної діагностики депресивних станів й станів, близьких до депресії, для скриніга – діагностики при масових дослідженнях та з метою попередньої, долікарської діагностики. Заснований на опитувальнику В. Зунга (The Zung self-rating depression scale, 1965).

Шкала розроблена на основі діагностичних критеріїв, які були виділені за результатами опитування пацієнтів, які страждають на депресію.

Дослідження з валідизації виконано за участю пацієнтів з депресією, як в амбулаторних умовах, так і в стаціонарі, які страждають на психічні або органічні захворювання. Зовнішня валідність шкали підтверджена клінічними даними та результатами факторного аналізу.

Опитувальник складається з 20 тверджень, що вимагає небагато часу для опитування, простий в обробці. Може використовуватися лікарями, педагогами, психологами, соціальними працівниками на вирішення професійних завдань.

Оскільки тест не був рестандартизований українською, питання та інтерпретація результатів наводяться російською.