Тест-опитувач батьківського ставлення А. Я. Варга, В. В. Столін

Пройти тест

Цей тест розроблявся на науковій основі. Тому він буде вам досить інформативним. Але експертна оцінка опитувальника та процедури обробки в різних джерелах показала, що тест потребує рестандартизації. Тому його віднесено до простих тестів.

Методика призначена для дітей 3-10 років.

Тест-опитувач батьківського ставлення (ОБС), автори якого А. Я. Варга, В. В. Столін, є методикою для діагностики батьківського ставлення у матерів, батьків, опікунів тощо, які звертаються за психологічною допомогою з питань виховання дітей та спілкування з ними. Батьківське ставлення сприймається як система різноманітних почуттів стосовно дитині, поведінкових стереотипів, практикованих у спілкуванні з нею, особливостей сприйняття й розуміння характеру та особистості дитини, її вчинків. Результати опитувальника виражаються у п'яти шкалах:

  1. Прийняття – відкидання дитини. Ця шкала виражає собою загальне емоційно позитивне (прийняття) чи емоційно негативне (відкидання) ставлення до дитини.
  2. Кооперація. Ця шкала виражає прагнення дорослих до співпраці з дитиною, прояв із їхнього боку щирої зацікавленості та участь у її справах.
  3. Симбіоз. Питання цієї шкали орієнтовані на те що, щоб з'ясувати, чи прагне дорослий до єднання з дитиною чи, навпаки, намагається зберегти між дитиною й собою психологічну дистанцію. Це – своєрідна контактність дитини та дорослої людини.
  4. Контроль. Ця шкала характеризує те, як дорослі контролюють поведінку дитини, наскільки вони демократичні чи авторитарні у відносинах із нею.
  5. Ставлення до невдач дитини. Ця шкала показує, як дорослі ставляться до здібностей дитини, до її переваг та недоліків, успіхів та невдач.

Джерело: Нижегородцева Н. В., Шадриков В. Д. Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе: пособие для практических психологов, педагогов и родителей. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 256 с.

Оскільки тест не був рестандартизований українською, питання та інтерпретація результатів наводяться російською.

Дати правильну оцінку Вашому стану допоможе професіонал. Знайти свого психолога Вам допоможе наш сервіс PsyMag.Поміч.