Відношення дитини до однолітків (для батьків та вихователів)

Пройти тест

Симптоми проблем дитини (у тому числі, що не відвідує дитячий садок) у спілкуванні з однолітками можна виявити в процесі спостереження за її поведінкою в ситуації спільної дитячої діяльності, використовуючи спеціально розроблену для цього схему.

Джерело: Нижегородцева Н. В., Шадриков В. Д. Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе: пособие для практических психологов, педагогов и родителей. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 256 с.

Оскільки тест не був рестандартизований українською, питання та інтерпретація результатів наводяться російською.

Дати правильну оцінку Вашому стану допоможе професіонал. Знайти свого психолога Вам допоможе наш сервіс PsyMag.Поміч.