Гендерні особливості прояву страхів

Дата публікації:  25 липня 2018 р.

Страх – актуальна проблема в усі часи. З давніх часів людство намагалося якщо не подолати, то хоча б зменшити його. XXI століття – епоха подолання багатьох страхів, але водночас, виникнення нових. Кожній людині притаманні страхи в більшій чи меншій мірі. Незалежно від того, чи дійсно людина полохлива або це їй здається, вже таке уявлення про себе має позначатися на її самооцінці та успіхах. Різниця в прояві страхів пов'язана і зі статевими стереотипами, які формуються в результаті соціокультурного впливу. Було організовано невелике дослідження з метою вивчити особливості прояву страхів у юнаків та дівчат.

В ході дослідження були поставлені наступні завдання:

 1. Виміряти рівень тривожності та страху в осіб юнацького віку.
 2. Виявити особливості прояву страху окремо у юнаків і дівчат.

В експерименті брали участь студенти ВНЗ. Кількість випробуваних – 26 осіб (13 юнаків та 13 дівчат) віком 18-20 років.

В якості інструментарію були використані наступні методики:

 • шкала реактивної та особистісної тривожності Спілбергера-Ханіна;
 • колірний особистісний тест Люшера;
 • проективна методика «Автопортрет»
 • авторський опитувальник на виявлення страху у випробовуваних.

Після обробки отриманих даних за методикою Спілбергера-Ханіна були отримані такі результати:

 • особистісна тривожність у юнаків середня, а у дівчат – висока;
 • реактивна тривожність у юнаків та дівчат низька;
 • загальний рівень тривожності у юнаків значно нижче, ніж у дівчат.

За даними опитування у юнаків кількісні показники страху у 2 рази нижче, ніж у дівчат. В середньому для юнацького віку характерний низький показник страху.

За результатами проективних методик спостерігається протилежна ситуація. Дані, отримані за допомогою колірного тесту Люшера, свідчать про те, що:

 • в цілому для юнацького віку інтенсивність тривожності низька;
 • у дівчат тривожність нижче, ніж у юнаків;
 • кількість проявів страху у юнаків та дівчат однакова;
 • і для юнаків, і для дівчат характерний страх перед невдоволенням, почуттям слабкості, невпевненості й неповноцінності, страх перед втратою кого-небудь або чого-небудь, страх бути обійденим;
 • у дівчат не було виявлено страху перед залежністю від кого-небудь та внутрішньою самотністю, які зустрічалися у юнаків;
 • у юнаків не було виявлено страху перед обмеженнями й примусом, які своєю чергою зустрічалися у дівчат.

За методикою «Автопортрет» ознаки, що вказують на наявність у випробовуваних страху або тривоги, зустрічаються в малюнках 30,8 % респондентів, причому у юнаків вони зустрічаються частіше (38,5 %), ніж у дівчат (23,1 %).

 

Отже, можна говорити про наявність певних відмінностей між особливостями прояву страхів у юнаків та дівчат. Хоча буде некоректно переносити результати такої маленької вибірки на генеральну сукупність. Слід звернути увагу на такий цікавий факт: за результатами опитувальників у дівчат рівень страху й тривожності вище, ніж у юнаків, а за проективними методиками навпаки – юнаки більш тривожні, ніж дівчата, але рівень страху однаковий. Дане спостереження вимагає перевірки на вибірці більшого обсягу.