Гендерна психологія – розділ диференціальної психології, який займається вивченням закономірностей та змісту поведінки, що зумовлені біологічною статтю, соціальною статтю (власне гендером) та їх співвідношенням. До цього розділу належить низка напрямів: психологія чоловіків та жінок, гендерні відносини, гендерне лідерство, прояв гендера у різних соціальних сферах (виробництво, політика, армія, спорт тощо), гендерна соціалізація.

Увага вчених сконцентрована на вивченні забобонів пов'язаних із статтю, толерантності та дискримінації в межах цієї теми, феноменів соціального сприйняття та самосприйняття, механізмів виникнення гендерних ролей та соціальних норм.