Прояв почуття страху в юнацькому віці

Дата публікації:  6 грудня 2017 р.

Страх є невід'ємною частиною нашого життя. Одна з базових емоцій, що починає виявлятися ще з раннього дитинства, причини появи та способи прояву якої з віком зазнають значних змін. Так, на думку О. І. Захарова:

 • у дітей від одного до трьох років нерідкі нічні страхи;
 • на другому році життя найбільше виявляється страх несподіваних звуків, страх самотності, страх болю;
 • для дітей 3-5 років характерні страхи самотності, темряви та замкнутого простору;
 • у 5-7 років характерний страх смерті;
 • у 7-11 років діти бояться бути не тим, про кого добре говорять, кого цінують.

До підліткового віку, за даними М. З. Пономарьової та М. Д. Скрябіна, намічається зниження виразності страхів. Така ж тенденція спостерігається у юнацькому віці. Це можна пояснити тим, що «у більшості людей перехід з підліткового віку в юнацький супроводжується поліпшенням комунікативності та загального емоційного самопочуття». У юнацькому віці підвищується рівень емоційної вибірковості, а тому, попри те, що коло факторів, здатних викликати страх, розширюється, лише деякі з них здатні його викликати. А якщо навіть страх і виникає, то в юнацькому віці вже розвинене багато способів психологічних захистів та переробки страхів, що впливає на силу його прояву.

У зв'язку з цим при проведенні нами дослідження була висунута наступна гіпотеза: ми припускаємо, що через те, що в юнацькому віці можна вже говорити про сформованість характеру та емоційної сфери, то рівень страхів у представників даного віку буде низьким.

Метою дослідження було вивчити особливості прояву та рівень страхів у представників юнацького віку.

Методики, які використовувалися під час проведення дослідження, були наступні: проективні методики «Неіснуюча тварина», «Автопортрет», тест Люшера та розроблена нами анкета.

Після аналізу отриманих даних були отримані наступні результати:

 • рівень страхів в осіб юнацького віку досить низький;
 • відмінностей у кількості страхів у дівчат та юнаків не виявлено;
 • домінування будь-якого способу захисту не зазначено;
 • у дівчат абсолютно немає страху перед відсутністю переживань;
 • і для юнаків, і для дівчат характерний страх перед незадоволеністю, почуттям слабкості, невпевненості та неповноцінності, страх перед позбавленнями, страх бути обійденим;
 • у дівчат був відсутній страх перед залежністю та внутрішньою самотністю, що зустрічається в юнаків;
 • у юнаків не виявлений страх перед позбавленнями, обмеженнями та примусом, що зустрічається в дівчат;
 • що стосується наявності страху на момент проведення дослідження, то він виявлений у 38,5 % юнаків та 53,8 % дівчат.

Отже, можна говорити, що в юнацькому віці спостерігається низький рівень страхів, а також гендерні особливості прояву страхів. Це можна пояснити відносною сформованістю в осіб юнацького віку характеру, емоційної та комунікативної сфери, засвоєнням гендерних стереотипів та сформованістю визначеного набору захистів.

Література

1. Захаров А. И. Как преодолеть страхи у детей. М.: Педагогика, 1986

2. Изард К. Э. Психология эмоций. СПб.: Изд-во «Питер», 2000

3. Ильин Е. П. Эмоции и чувства. СПб.:Питер», 2001

4. Кон И. С. Психология ранней юности. М.: Просвещение, 1989