З позиції психологічної науки дошкільний вік є першою сходинкою соціалізації людини, першим сензитивним періодом, коли відбувається безоцінне засвоєння (інтеріоризація) норм та цінностей, які транслюються «світом дорослих». Згідно з дослідженнями таких вчених, як Г. М. Андрєєва, А. С. Волович, Л. С. Виготський, І. С. Кон, І. Г. Малкіна-Пих, В. С. Мухіна, Л. Ф. Обухова, А. М. Прихожан, Є. Ф. Рибалко, Д. І. Фельдштейна та ін. – соціальний світ, що оточує дитину, відкривається їй в системі рольових взаємозв'язків, правил соціальної поведінки, культурних норм взаємодії та спілкування. Дитина, освоюючи сферу соціокультурних норм та правил, виробляє подальший вибір з-поміж них, формуючи персональну ціннісно-нормативну систему. Чим більш наповненим, точним та змістовним буде «поле соціокультурних норм», тим легше буде сформувати дитині найбільш відповідну та життєздатну індивідуальну ціннісно-смислову систему.

Провідну роль у цьому процесі грають, звичайно ж, батьки або дорослі, що їх замінюють. З одного боку, батьки є трансляторами певних моделей поведінки (адже саме від них дитина вперше чує «можна» та «не можна»), а, з іншого боку, вони забезпечують задоволення потреб в активних контактах, любові та безпеці. Завдяки розширенню соціальних зв'язків дитини, відбувається поступове орієнтування дитини в суспільній системі соціальних ролей, яка існує на даній момент. Це орієнтування стає можливим також через становлення персональної системи особистісних сенсів, за якими стоїть орієнтування в системі різних видів предметної діяльності (ігрової, навчальної, трудової).

Додатковими інститутами, що транслюють морально-ціннісні норми, є установи дошкільної та позашкільної освіти. До того ж на сучасному етапі, через інтенсивну професійну трудову зайнятість молодих батьків, роль цих установ у соціалізації дитини збільшується.

Таким чином, введення в «поле соціокультурних норм» таких цінностей, як «активний спосіб життя», «здоровий спосіб життя», «спорт», та трансляція їх дітям дошкільного віку, наприклад, через різноманітну друковану продукцію, сприяють якщо не засвоєнню, то свого роду інформованість про існування подібних цінностей та норм. Це, на наш погляд, може суттєво підвищити ймовірність вибору активного способу життя чи занять будь-яким видом спорту на наступних етапах розвитку (у підлітковому чи юнацькому віці).