Тест на темну тріаду. Короткий опитувальник Темної тріади (SD3)

Пройти тест

Короткий опитувальник Темної тріади (Short Dark Triad, SD3) з'явився та був розміщений в інтернеті у 2013 році. Фактично раніше, ніж його офіційно представили автори Д. Джонс та Д. Паусхус [Jones, Paulhus, 2014]. І на той час з його допомогою було проведено чимало досліджень. Можна було б почати критикувати сам опитувальник, оскільки доступність широкому загалу могла вплинути на його надійність й валідність. Однак, завдяки цій ситуації накопичилося чимало підстав, щоб судити про можливості «Короткого опитувальника Темної тріади» та його обмеження.

Щодо теоретичної валідності опитувальника слід звернути увагу на суперечки, що ведуться щодо змісту так званої «Темної Тріади». А саме, чи справді це три окремі риси? Чи це три назви однієї риси?

Як відомо, «Темна Тріада» поєднує три психологічні риси – макіавеллізм, нарцисизм та психопатію. Ці риси окремо досить давно є предметом численних як клінічних, так і неклінічних досліджень. Багато вчених звертають увагу на змістовну подібність цих рис особистості. Так Дж. Макхоскі в 90-ті роки вказали на те, що виділені риси просто вивчаються різними галузями психології (наприклад, нарцисизм – клінічною психологією, а макіавеллізм – соціальною). До того ж структури взаємозв'язків рис темної тріади з іншими психологічними особливостями збігаються.

Автори «Короткого опитувальника Темної тріади» якраз враховували ці факти. Грунтуючись на припущенні, що це та сама риса, вони особливу увагу приділили питанню визначення саме відмінностей між макіавеллізмом, нарцисизмом й психопатією. Д. Джонс та Д. Паусхус змогли виділити як загальні особливості цих рис, так і ті, що дозволяють їх розділити. Таким чином, вдається зменшити розмитість змісту описаних характеристик. Так, психопатію від макіавеллізму відрізняє імпульсивність. А нарцисизм відрізняється від двох останніх постійним прагненням особистості до підтвердження своєї значущості та переваги. Поєднує всі три риси черствість, відсутність емпатії та емоційного відгуку, байдужість до людей, використання маніпуляцій.

Зрозуміло, що у короткому опитувальнику як індикатори використані в повному обсязі поведінкові прояви макіавеллізма, нарцисизму та психопатії, які у великих стандартних опитувальниках. Але цей інструмент однозначно підійде для експрес-діагностики «Темної тріади».

Докладніше про зміст Темної тріади читайте у статті Темна тріада особистості.

Література:

1. Егорова М.С., Ситникова М.А., Паршикова О.В. Адаптация Короткого опросника Темной триады // Психологические исследования. 2015. Том 8. №43. Режим доступа: http://psystudy.ru/index.php/num/2015v8n43/1181-egorova43.html

2. Jones D.N., Paulhus D.L. Introducing the Short Dark Triad (SD3): A Brief Measure of Dark Personality Traits. Assessment, 2014, 21(1), 28–41.

Оскільки тест не був рестандартизований українською, питання та інтерпретація результатів наводяться російською.

Дати правильну оцінку Вашому стану допоможе професіонал. Знайти свого психолога Вам допоможе наш сервіс PsyMag.Поміч.