UA
RU

Перелік методик, які можуть використовувати спеціалісти для первісної діагностики

Автор:  Редактор
Дата публикации:  30 марта 2022 г.

Наш ресурс накопичив досить велику кількість психодіагностичних методик як професійного, так і розважального характеру. Щоб полегшити пошук та доступ до методик, які будуть корисні в актуальних умовах практикуючим спеціалістам (психологам, медикам та соціальним працівникам) ми їх згрупували та вирішили розмістити в одній статті. Тисніть на назву методики та користуйтеся на здоров'я. Всі методики викладені російською мовою, тому що, нажаль, відсутні рестандартизовані україномовні варіанти зазначених методик, які б відповідали вимогам валідності та надійності.

Стрес, адаптація, саморегуляція

Многоуровневый личностный опросник  «АДАПТИВНОСТЬ» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова И С.В. Чермянина
Час проведення: приблизно 35 хвилин.
Кількість запитань: 165.
Діагностує: адаптивні здібності, нервово-психічну стійкість, комунікативні особливості, моральну нормативність, суїцидальний ризик.

Методика для диагностики состояния стресса (К. Шрайнер)
Час проведення: приблизно 2 хвилини.
Кількість запитань: 9.
Діагностує: загальний рівень стресу.

Копинг-тест Лазаруса
Час проведення: приблизно 10 хвилин.
Кількість запитань: 50.
Діагностує: копінг-стратегії (втеча-уникнення, дистанціювання, конфронтаційний копінг, планування вирішення проблеми, пошук соціальної підтримки, позитивна переоцінка, прийняття відповідальності, самоконтроль).

Методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда
Час проведення: приблизно 20 хвилин.
Кількість запитань: 101.
Діагностує: загальний рівень адаптації, самоприйняття, прийняття інших, емоційний комфорт, інтернальність, прагнення до домінування.

Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко
Час проведення: приблизно 17 хвилин.
Кількість запитань: 84.
Діагностує: фази емоційного вигоряння (фаза напруги, фаза резистенції, фаза виснаження) та симптоми (симптом «переживання психотравмуючих обставин», симптом «незадоволеності собою», симптом «загнаності в клітину», симптом «тривоги та депресії», симптом «неадекватного виборчого емоційного реагування» , симптом «емоційно-моральної дезорієнтації», симптом «розширення сфери економії емоцій», симптом «редукції професійних обов'язків», симптом «емоційного дефіциту», симптом «емоційної відстороненості», симптом «особистісної відстороненості, або деперсоналізації», симптом «психосоматичних та психовегетативних порушень»).

Опросник диагностики саморегуляции (ДИАСАМ)
Час проведення: приблизно 48 хвилин.
Кількість запитань: 238.
Діагностує: психофізіологічні передумови саморегуляції (активність – пасивність, екстраверсія – інтроверсія, емоції стенічні – астенічні, інтернальність – екстернальність); спонукальні характеристики саморегуляції (самооцінка висока – низька, рівень домагань високий – низький, мотиви егоцентричні – відсутність егоцентричних мотивів, мотиви соціоцентричні – відсутність соціоцентричних мотивів); якості, що сприяють саморегуляції (відповідальність - безвідповідальність, самокритичність - самодостатність, цілеспрямованість - відсутність цілеспрямованості, сила волі - безвольність (абулія)).

Депресія та тревожність

Шкала депрессии Бека (BDI-1A) (подростковый вариант опросника)
Час проведення: приблизно 3 хвилини.
Кількість запитань: 14.
Діагностує: рівень вираженості депресії.

Шкала депрессии Бека (Beck Depression Inventory) (взрослый вариант опросника)
Час проведення: приблизно 4 хвилини.
Кількість запитань: 21.
Діагностує: рівень вираженості депресії.

Шкала самооценки депрессии разработанная в НИИ им.Бехтерева (адаптация Т. И. Балашовой)
Час проведення: приблизно 4 хвилини.
Кількість запитань: 20.
Діагностує: рівень вираженості депресії.

Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии (НАР5)
Час проведення: приблизно 3 хвилини.
Кількість запитань: 14.
Діагностує: рівень вираженості тривоги та депресії.

Шкала депрессии центра эпидемиологических исследований (CES-D)
Час проведенняприблизно 4 хвилини.
Кількість запитань: 20.
Діагностуєрівень вираженості депресії..

Личностная шкала проявлений тревоги Тейлора (адаптация Т. А. Немчинова)
Час проведення: приблизно 10 хвилин.
Кількість запитань: 50.
Діагностує: рівень вираженості тривоги.